• EkoSfera

  NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE W BRANŻY OCHRONY ŚRODOWISKA

  23-25.10.2018
  POZNAŃ

  WEŹ UDZIAŁ
 • POL-ECO SYSTEM

  MIĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY ŚRODOWISKA

  23-25.10.2018
  POZNAŃ

  WEŹ UDZIAŁ

ZNAMIENICI PRELEGENCI

Konferencja EkoSfera

Organizowana przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Minister Środowiska
HENRYK
KOWALCZYK
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
KAZIMIERZ
KUJDA
Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i energii w Komisji Europejskiej
MIGUEL
ARIAS CAÑETE
Zastępca Dyrektora DG Regio F3 Poland w Komisji Europejskiej
WOLFGANG
MUNCH
World Bank, Country Manager, Poland and the Baltic Countries
CARLOS
PINERUA
Komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa w Komisji Europejskiej
KARMENU
VELLA
Minister Energii
KRZYSZTOF
TCHÓRZEWSKI
Minister Inwestycji i Rozwoju
JERZY
KWIECIŃSKI
Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego
KRYSTIAN
SZCZEPAŃSKI
Prezes Zarządu BOŚ S.A.
BOGUSŁAW
BIAŁOWĄS
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
ANDRZEJ
KONIECZNY
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
SŁAWOMIR
MAZUREK
Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
ALEKSANDER
SOBOLEWSKI
Wiceprezes Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, (Koordynator Centrum Kooperacji Recyklingu)
KATARZYNA
BŁACHOWICZ
Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ARTUR
MICHALSKI
Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska
ANDRZEJ
MIZGAJSKI
Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
DOROTA
JAKUTA

WEŹ UDZIAŁ!
SZYBKA REJESTRACJA

DLA PROFESJONALISTÓW, WIELOKROTNEGO WSTĘPU, PO REJESTRACJI NA MTP24.PL

POBIERZ BILET

PROGRAM POL-ECO SYSTEM

CZYSTE POWIETRZE –
W TROSCE O ZDROWIE,
KLIMAT I ŚRODOWISKO

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE W BRANŻY OCHRONY ŚRODOWISKA
EkoSfera
PRZESTRZEŃ KONFERENCYJNO-WYSTAWIENNICZA ORGANIZOWANA PRZEZ: MINISTERSTWO ŚRODOWISKA, NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ORAZ MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE

Weź udział!

PROGRAM EkoSfera

NOWOŚCI - INNOWACJE - WIEDZA

WSZYSTKO CO NAJWAŻNIEJSZE!
POL-ECO SYSTEM
LIDERZY BRANŻY OCHRONY ŚRODOWISKA I KOMUNALNEJ SPOTYKAJĄ SIĘ W POZNANIU!
Weź udział!

TARGI POL-ECO SYSTEM SĄ WSPIERANE PRZEZ NAJWAŻNIEJSZE STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE BRANŻOWE ORAZ MEDIA

PATRONAT BRANŻOWY
PATRONAT MEDIALNY