PROGRAM

Przygotowujemy dla Państwa program wydarzeń, który będzie bogaty w konferencje, panele dyskusyjne i szkolenia poruszające aktualną problematykę z dziedziny ochrony środowiska, a także gospodarki komunalnej.