AKTUALNOŚCI

Bogaty program Targów POL-ECO SYSTEM!

23 października 2018

„Czyste powietrze – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko” to hasło tegorocznej edycji targów, które dzisiaj rozpoczęły się w Poznaniu. POL-ECO SYSTEM to największe wydarzenie poświęcone branży ochrony środowiska w Polsce.

W czasie targów POL-ECO SYSTEM zostaną zorganizowane liczne konferencje, panele dyskusyjne i szkolenia z udziałem kierownictwa Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawicieli Unii Europejskiej oraz zaproszonych gości. Poruszone zostaną tematy takie jak ochrona powietrza, gospodarka o obiegu zamkniętym, budownictwo drewniane, ekomobilność, ekoinnowacje czy ekologiczne paliwa węglowe.

W targach wezmą udział m. in.:

  • Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska
  • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
  • Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
  • Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Andrzej Konieczny, Generalny Dyrektor Lasów Państwowych.

Wśród zaproszonych gości znajdują się także przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Państwowego Instytutu Geologicznego.

Już dziś (23.10.2018 r.) Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizują przestrzeń konferencyjno-wystawienniczą Ekosfera, w ramach której odbędzie się szereg konferencji, paneli dyskusyjnych i szkoleń. Tematyka obejmować będzie m. in. ekologiczne paliwa węglowe, gospodarkę niskoemisyjną, gospodarkę wodno-ściekową, OZE oraz transport niskoemisyjny.

Po panelu inauguracyjnym poświęconym problemom środowiska w realizacji strategii odpowiedzialnego rozwoju nastąpi podpisanie umów z beneficjentami Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko, a następnie Lasy Państwowe podsumują wyniki pierwszej aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla.

Konkurs „Produkt w obiegu”

Podczas gali rozpoczęcia targów POL-ECO SYSTEM zaplanowane jest wręczenie nagród w konkursie Ministra Środowiska „Produkt w obiegu”. Konkurs przeznaczony był dla producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Celami konkursu były m. in. promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu – po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie, a także wspieranie producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wystawę produktów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zobaczyć można w pawilonie 15 na poziomie 0.

Bogaty program konferencji

Targom towarzyszy również Forum Energii i Recyklingu organizowane przez redakcję miesięcznika „Energia i Recykling”. Tematyka Forum obejmować będzie m. in.: rozszerzoną odpowiedzialność producenta, nowe poziomy recyklingu w Unii Europejskiej, recykling odpadów opakowaniowych, obieg elektroodpadów w gospodarce obiegu zamkniętego, klastry energii, elektromobilność i magazynowanie energii.

Podczas Targów POL-ECO SYSTEM odbędzie się V Konferencja „Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych”. Organizatorem wydarzenia jest Główna Sekcja Gospodarki Odpadami Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Tematyka konferencji to m.in.:   oceny oddziaływań na środowisko dla przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów (unieszkodliwianie, odzysk), przeciwdziałanie poważnym awariom (z uwzględnieniem SZWO, F-gazów i REACH) oraz opłaty za korzystanie ze środowiska w świetle aktualnych przepisów prawnych gospodarki odpadami komunalnymi po kluczowych zmianach aktów prawnych i wprowadzeniu nowego systemu – spojrzenie praktyka.

Eksploatacja sieci przesyłowej, eliminacja potencjalnych awarii, komunikacja w sytuacji awaryjnej, wymagania UDT w stosunku do sieci przesyłowych to tylko wybrane tematy, które będą poruszane na Konferencji „Bezpieczeństwo gazociągów przesyłowych w Polsce” organizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Federal Ministry of Education and Research zorganizuje na swoim stoisku (pawilon 7, salka 20) Polsko-Niemieckie Spotkania Kooperacyjne. Targom towarzyszyć będzie także wystawa sprzętu biomasowego, bezpłatne konsultacje z zakresu BHP i ochrony środowiska oraz liczne workshopy. Łącznie odbędzie się ponad 30 konferencji, szkoleń i warsztatów.

Premiery i nowości

Ekspozycję Targów POL-ECO SYSTEM tworzy grono firm produkcyjnych i usługowych z branży recyklingu, odpadów, odnawialnych źródeł energii, rewitalizacji i rekultywacji, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, ochrony powietrza, czyli rozwiązań dedykowanych samorządom. Kompleksowa oferta, którą wystawcy z Polski i zagranicy prezentują w Poznaniu to przegląd najnowszych ekologicznych trendów, wiedza o efektywności energetycznej oraz technologiczne nowinki dla każdej gałęzi przemysłu, a także rozwiązania z zakresu adaptacji do zmian klimatu. Podczas tegorocznej edycji Targów POL-ECO SYSTEM zaprezentowanych zostanie aż 17 produktów, które mają swoją premierę na rynku polskim. Zwiedzający Targi będą mogli zobaczyć aż 49 nowych produktów!