AKTUALNOŚCI

“Pokaż klasę – bądź EKOlogiczny” – rusza konkurs dla wielkopolskiej młodzieży

4 kwietnia 2019

Celem Konkursu Pokaż klasę – bądź EKOlogiczny jest zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników Konkursu oraz społeczności lokalnych, w tym szczególnie świadomości związanej z istotą i znaczeniem świadczeń ekosystemowych dla dobrobytu człowieka, a także wypromowanie ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii oraz podniesienie atrakcyjności zajęć dydaktycznych z dziedziny nauk przyrodniczych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. Organizator Konkursu, Wojewódzki Fundusz […]

Celem Konkursu Pokaż klasę – bądź EKOlogiczny jest zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników Konkursu oraz społeczności lokalnych, w tym szczególnie świadomości związanej z istotą i znaczeniem świadczeń ekosystemowych dla dobrobytu człowieka, a także wypromowanie ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii oraz podniesienie atrakcyjności zajęć dydaktycznych z dziedziny nauk przyrodniczych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

Organizator Konkursu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, chce wyróżnić młodzież szkolną województwa wielkopolskiego, która wdraża pomysły i projekty służące idei zrównoważonego rozwoju, integruje młodzież szkolną przy realizacji działań mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego, angażuje do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego społeczność szkolną, jak i pozaszkolną, oraz motywuje społeczności lokalne do poszukiwania i wdrażania kreatywnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, które będą przedstawione w formie krótkiego filmu.

Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW w Poznaniu oraz naukowców dokona wstępnej oceny i klasyfikacji zgłoszonych filmów, wybierze 10 zespołów szkolnych z całego Regionu, które dokonają prezentacji swoich prac na szczycie Młodzieżowego Konkursu Klimatycznego 2019, który odbędzie się w Poznaniu 10 października 2019 r. podczas targów POL-ECO SYSTEM. spośród 10 zespołów zostaną wyłonione 3 zwycięskie szkoły.
Elementem konkursu będzie możliwość głosowania na najlepszy filmik poprzez naszą stronę internetową www.wfosgw.poznan.pl. Opcja głosowania zostanie uruchomiona po nadesłaniu wszystkich zgłoszeń.
Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Patronem medialnym jest TVP3 Poznań, Radio Poznań S.A. oraz MC Radio.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie WFOŚiGW w Poznaniu.