AKTUALNOŚCI

Nowe wymagania przeciwpożarowe w gospodarce odpadami tematem konferencji na POL-ECO SYSTEM

9 września 2019

Temat konferencji ściśle wiąże się ze zmianami, jakie następują w zabezpieczeniu przeciwpożarowym miejsc zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów, w związku z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o odpadach i nowym rozporządzeniem MSWiA w tym zakresie.

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu po raz 12-ty zorganizują konferencję techniczną podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM. Tym razem pod hasłem „Nowe wymagania przeciwpożarowe w gospodarce odpadami”. Konferencja odbędzie się 10 października 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Temat konferencji ściśle wiąże się ze zmianami, jakie następują w zabezpieczeniu przeciwpożarowym miejsc zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów, w związku z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o odpadach i nowym rozporządzeniem MSWiA w tym zakresie, które zaczyna obowiązywać od 22 sierpnia br. Podczas konferencji zostanie omówiona klasyfikacja odpadów ze względu na ich palność oraz wzajemne reakcje, wnioski z funkcjonowania nowych uregulowań, w szczególności związane z operatami przeciwpożarowymi i ich uzgadnianiem a także praktyczne aspekty stosowania nowego rozporządzenia. Referującymi będą specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej, urzędów marszałkowskich oraz inspektoratów ochrony środowiska.

Konferencja adresowana jest do podmiotów zbierających, wytwarzających, przetwarzających i magazynujących odpady a także jednostek samorządu terytorialnego, w tym starostw i urzędów marszałkowskich wydających decyzje w tym zakresie, a także funkcjonariuszy PSP, inspektorów ochrony środowiska, rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów z tej branży.

Więcej informacji>>>

Formularz zgłoszenia na stronie: www.sitp.poznan.pl.