AKTUALNOŚCI

Forum Rozwoju Miast odbędzie się podczas POL-ECO SYSTEM

9 września 2019

Przedstawiciele Miasta Poznania, Międzynarodowych Targów Poznańskich i Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji podpisali dzisiaj list intencyjny dotyczący jego organizacji.

Punktem wyjścia tegorocznej konferencji będzie człowiek w inteligentnym mieście – jego potrzeby i oczekiwania, a gościem specjalnym – Charles Montgomery, autor książki „Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta”.

W poniedziałek, 9 września, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich uroczyście podpisano list intencyjny w sprawie organizacji III Forum Rozwoju Miast. Pod deklaracją współpracy swoje podpisy złożyli: Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania, Elżbieta Roeske, wiceprezes Grupy MTP i Grzegorz Michalski, prezes Zarządu Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji.

Trzecia edycja Forum Rozwoju Miast odbędzie się 10 i 11 października br. na terenie MTP. Międzynarodowa konferencja jest miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących planowania rozwoju miast oraz okazją do poznania nowych trendów i narzędzi. W Forum biorą udział eksperci, naukowcy i studenci, profesjonaliści z branży energetycznej, a także przedstawiciele władz miast i regionów – ale wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Każdy poznaniak może zarejestrować się na Forum i posłuchać wykładów.

Tym razem uczestnicy konferencji przyjrzą się zagadnieniu smart city, jednak w nieco innym kontekście niż zwykle. Punktem wyjścia będzie człowiek – mieszkaniec miasta, jego potrzeby i oczekiwania. Osią tegorocznego Forum Rozwoju Miast będą trzy bloki tematyczne.

Inteligentne uczestnictwo, dobra komunikacja i czysta energia

Pierwszy z nich dotyczyć będzie inteligentnych rozwiązań, włączających mieszkańców miasta (Smart Inclusive City Actions). Przewodnim tematem tego bloku będą nowoczesne technologie, które zachęcają wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w życiu miasta. Uczestnicy konferencji poznają przykłady dobrych praktyk i nowatorskich rozwiązań. Będą rozmawiać o już wprowadzonych projektach, które wykorzystują technologie do zapewnienia lepszej jakości życia wszystkich mieszkańców. Zaprezentują przykłady inteligentnych rozwiązań dotyczących planowania przestrzennego, urbanistyki i ochrony środowiska naturalnego.

Drugi blok skupi się na inteligentnych formach komunikacji społecznej (Open Smart City Actions). Uczestnicy Forum będą rozmawiać m.in. o nowoczesnych platformach komunikacji z mieszkańcami, które coraz częściej wykorzystują rozwiązania AI. Mowa będzie również o przyszłości e-usług w administracji miejskiej i o możliwościach wykorzystania Big Data w zarządzaniu i rozwoju miast. Prelegenci odpowiedzą na pytanie, jak mierzyć poziom otwartości i transparentności administracji lokalnej i opowiedzą, jak miasta – dążąc do pełnej demokratyzacji danych – udostępniają Open Data. 

Trzeci blok poświęcony będzie inteligentnym, czystym technologiom energetycznym (Energy Cleantech Smart City). Tematem wiodącym bloku będzie wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań – np. porozumień klastrowych i grup zakupowych – oraz inteligentnych technologii dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego miasta przy równoczesnym ograniczeniu niekorzystnego wpływu na środowisko. Uczestnicy dowiedzą się, czy miasto może być samowystarczalne energetycznie oraz jak może ono korzystać z energetyki rozproszonej. Zastanowią się, jaka jest rola nowoczesnych rozwiązań energetycznych w rozwoju miast i jakości życia mieszkańców. Wyjaśnią, jak inteligentnie równoważyć potrzeby energetyczne użytkowników miasta oraz spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy innowacyjne lokalne działania mieszkańców mogą wpływać na polepszenie efektywności energetycznej w mieście.

Specjaliści z całej Europy w Poznaniu

Gościem specjalnym II Forum Rozwoju Miast będzie Charles Montgomery – kanadyjski pisarz i urbanista, autor bestsellera „Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta”.

Wśród prelegentów będą również: Gerhard Hartmann (Urząd Miasta Wiednia), Davor Meersman (Open&Agile Smart Cities), Eveline Wandl-Vogt (Austriacka Akademia Nauk), Tiernan Mines (Hello Lamp Post), Frans-Anton Vermast (Amsterdam), Jonas Lindemann (Hanower), Barbara Adamska (klastry energetyczne), Julia Patorska (Deloitte).

Pierwszego dnia konferencji odbędzie się debata „Smart City. Technologia w służbie zaradnych społeczności” moderowana przez dr. Macieja Frąckowiaka. W dyskusji udział wezmą: Katarzyna Kierzek-Koperska (zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania), Dagmara Nickiel (YouNick Mint), dr Piotr Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) i Dariusz Stasik (W.P.I.P. Sp. z o.o.).

Organizatorami III Forum Rozwoju Miast są jednostki zaangażowane w rozwój idei smart city: Miasto Poznań, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Związek Miast Polskich.

Tegoroczna edycja odbywać się będzie równolegle z Targami POL-ECO SYSTEM, podczas których zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania, technologie i nowoczesne produkty z zakresu szeroko rozumianej ekologii (recyklingu, odnawialnych źródeł energii, rewitalizacji i rekultywacji).

Wstęp na forum jest bezpłatny, trzeba się jednak wcześniej zarejestrować na stronie: https://forumrozwojumiast.poznan.pl/2019/rejestracja/. Więcej informacji na temat forum znajduje się na stronie: https://forumrozwojumiast.poznan.pl/2019/. Szczegółowe informacje można uzyskać także w Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania, ul. Za Bramką 1, tel. +48 61 878 56 95, [email protected]/.