AKTUALNOŚCI

BDO tematem szkolenia na POL-ECO SYSTEM

13 września 2019

BDO ma ułatwić życie przedsiębiorcom i ochronić polską przyrodę.

Od 23 stycznia 2018 r. wszystkie podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujące odpadami muszą być zarejestrowane w Rejestrze – BDO.

Rejestr-BDO stanowi pierwszy element Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).  Od 1 stycznia 2020 r. cały obieg dokumentów związanych z gospodarką odpadami, w tym składanie wniosków do Rejestru-BDO oraz prowadzenie ewidencji i składanie sprawozdań, będzie się odbywać elektronicznie w BDO,

Pełne uruchomienie wszystkich funkcjonalności BDO umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze. Ponadto dzięki BDO organy kontroli będą mogły analizować jednocześnie zgodność faktycznie prowadzonej przez podmiot działalności w zakresie gospodarki odpadami, z zakresem zadeklarowanym w rejestrze.

Od października 2019 dla osób zainteresowanych zaplanowane są szkolenia w wszystkich 16 miastach wojewódzkich. Pierwsze szkolenia odbędą się podczas targów ochrony środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu – uzupełnione o szkolenia e-learningowe, tutoriale itp.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń zostaną opublikowane wkrótce.