• EkoSfera

  THE MOST IMPORTANT EVENT IN THE ENVIRONMENT PROTECTION


  9-11.10.2019
  POZNAŃ, POLAND

 • POL-ECO SYSTEM

  INTERNATIONAL FAIR OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION


  9-11.10.2019
  POZNAŃ, POLAND

Main theme: 

Sustainable waste management
- for people, health and environment

PROMINENT SPEAKERS

EkoSfera 2019 Conference

Organized by the Ministry of the Environment and the National Fund for Environmental Protection and Water Management

Minister Środowiska
HENRYK
KOWALCZYK
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
SŁAWOMIR
MAZUREK
p.o. Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
MAREK
RYSZKA
Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ANNA
MAŃK
Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ARTUR
MICHALSKI
Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
DOMINIK
BĄK
Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego
KRYSTIAN
SZCZEPAŃSKI
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
ANDRZEJ
KONIECZNY

PROMINENT SPEAKERS

EkoSfera 2018 Conference

Organised by the Ministry of the Environment and the National Fund for Environmental Protection and Water Management

Minister Środowiska
HENRYK
KOWALCZYK
Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska
ANDRZEJ
MIZGAJSKI
Minister Energii
KRZYSZTOF
TCHÓRZEWSKI
Prezes Zarządu BOŚ S.A.
BOGUSŁAW
BIAŁOWĄS
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
KAZIMIERZ
KUJDA
Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i energii w Komisji Europejskiej
MIGUEL
ARIAS CAÑETE
Zastępca Dyrektora DG Regio F3 Poland w Komisji Europejskiej
WOLFGANG
MUNCH
World Bank, Country Manager, Poland and the Baltic Countries
CARLOS
PINERUA
Komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa w Komisji Europejskiej
KARMENU
VELLA
Minister Energii
KRZYSZTOF
TCHÓRZEWSKI
Minister Inwestycji i Rozwoju
JERZY
KWIECIŃSKI
Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego
KRYSTIAN
SZCZEPAŃSKI
Prezes Zarządu BOŚ S.A.
BOGUSŁAW
BIAŁOWĄS
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
ANDRZEJ
KONIECZNY
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
SŁAWOMIR
MAZUREK
Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
ALEKSANDER
SOBOLEWSKI
Wiceprezes Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, (Koordynator Centrum Kooperacji Recyklingu)
KATARZYNA
BŁACHOWICZ
Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ARTUR
MICHALSKI
Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska
ANDRZEJ
MIZGAJSKI
Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
DOROTA
JAKUTA
Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ANNA
KRÓL
THE MOST IMPORTANT EVENT IN THE ENVIRONMENT PROTECTION
EkoSfera
CONFERENCE AND EXHIBITION SPACE ORGANISED BY: THE MINISTRY OF THE ENVIRONMENT, THE NATIONAL FUND FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT, AND POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR

EkoSfera PROGRAMME

NOVELTIES - INNOVATIONS - KNOWLEDGE

EVERYTHING MOST IMPORTANT!
POL-ECO SYSTEM
LEADERS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND COMMUNAL INDUSTRY MEET IN POZNAŃ!

POL-ECO SYSTEM IS SUPPORTED BY MAJOR INDUSTRY ASSOCIATIONS, ORGANIZATIONS AND MEDIA

INDUSTRY PATRONAGE
MEDIA PATRONAGE