• EkoSfera

  NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE W BRANŻY OCHRONY ŚRODOWISKA


  9-11.10.2019
  POZNAŃ
 • POL-ECO SYSTEM

  MIĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY ŚRODOWISKA


  9-11.10.2019
  POZNAŃ

Temat przewodni: 

Zrównoważona gospodarka odpadami
- dla ludzi, zdrowia i środowiska

ZNAMIENICI PRELEGENCI

Konferencja EkoSfera 2019

Organizowana przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Minister Środowiska
HENRYK
KOWALCZYK
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
SŁAWOMIR
MAZUREK
p.o. Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
MAREK
RYSZKA
Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ANNA
MAŃK
Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ARTUR
MICHALSKI
Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
DOMINIK
BĄK
Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego
KRYSTIAN
SZCZEPAŃSKI
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
ANDRZEJ
KONIECZNY

ZNAMIENICI PRELEGENCI

Konferencja EkoSfera 2018

Organizowana przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Minister Środowiska
HENRYK
KOWALCZYK
Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i energii w Komisji Europejskiej
MIGUEL
ARIAS CAÑETE
Zastępca Dyrektora DG Regio F3 Poland w Komisji Europejskiej
WOLFGANG
MUNCH
World Bank, Country Manager, Poland and the Baltic Countries
CARLOS
PINERUA
Komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa w Komisji Europejskiej
KARMENU
VELLA
Minister Energii
KRZYSZTOF
TCHÓRZEWSKI
Minister Inwestycji i Rozwoju
JERZY
KWIECIŃSKI
Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego
KRYSTIAN
SZCZEPAŃSKI
Prezes Zarządu BOŚ S.A.
BOGUSŁAW
BIAŁOWĄS
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
ANDRZEJ
KONIECZNY
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
SŁAWOMIR
MAZUREK
Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
ALEKSANDER
SOBOLEWSKI
Wiceprezes Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, (Koordynator Centrum Kooperacji Recyklingu)
KATARZYNA
BŁACHOWICZ
Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ARTUR
MICHALSKI
Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska
ANDRZEJ
MIZGAJSKI
Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
DOROTA
JAKUTA
Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ANNA
KRÓL

NOWOŚCI - INNOWACJE - WIEDZA

WSZYSTKO CO NAJWAŻNIEJSZE!
Konkurs
Ministerstwa Środowiska

TARGI POL-ECO SYSTEM SĄ WSPIERANE PRZEZ NAJWAŻNIEJSZE STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE BRANŻOWE ORAZ MEDIA

PATRONAT BRANŻOWY
PATRONAT MEDIALNY